۴ دوچرخه سوار منتخب در اردوی تیم ملی بانوان

به پیشنهاد نایب رییس بانوان فدراسیون دوچرخه‌سواری و موافقت دکتر هاشم کندی ۴ دوچرخه‌سوار به اردوی ملی پوشان در کیش اضافه شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، به پیشنهاد نایب رییس بانوان فدراسیون دوچرخه‌سواری و موافقت دکتر هاشم کندی ۴ دوچرخه‌سوار منتخب و برگزیده مرکز سنجش فدراسیون به اردوی ملی پوشان در کیش اضافه شدند. نرگس عبدی، پرستو باستی، مائده نظری و فاطمه هداوند نفراتی هستند که با صلاحدید کادرفنی و فدراسیون دوچرخه‌سواری به اردوی تیم ملی پیوستند. این نفرات در تست های مرکز سنجش توانستند نمره قابل توجهی کسب نموده و در صورت جلب نظر کادرفنی به اردوی اصلی ملی پوشان اضافه خواهند شد.

  • 20:29
  • 1400/10/20
  • 26648