مصاحبه تلویزیونی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با شبکه ۵ و شبکه خبر

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری صبح امروز در محل فدراسیون با شبکه تهران و شبکه خبر گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این دو گفت وگو که در فاصله زمانی ۲ ساعت انجام شد آقای قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی مسائل مربوط به رشته دوچرخه سواری مطالبی را اظهار نمودند.

 

  • 15:43
  • 1399/03/26
  • 20194