به عنوان فدراسیون برتر در حوزه محیط زیست

کمیته ملی المپیک از فدراسیون دوچرخه سواری تقدیر می کند

کمیته ملی المپیک روز یکشنبه اول تیرماه از فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان فدراسیون برتر در حوزه محیطزیست تقدیر خواهد کرد.  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ؛ مهرافزا منوچهری رئیس کمیسیون محیط زیست و ورزش کمیته ملی المپیک در اینباره گفت: در نشست کمیسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک که ساعت ۱۶ روز اول تیرماه در سالن شماره یک کمیته ملی المپیک و با حضور دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک و خانم طاهره طاهریان نایب رئیس برگزار می‌شود، از سید عبدی افتخاری رئیس فدراسیون ، اسکی، رضا زارعی رئیس فدراسیون ، کوهنوردی، مسعود خلیلی رئیس فدارسیون ، سوارکاری، علی دادگر رئیس فدراسیون ، تیراندازی، خسرو قمری رئیس فدراسیون ، دوچرخه سواری و حسین بابویی رئیس فدراسیون دانش آموزی به عنوان شش فدراسیون برتر در حوزه محیط زیست تقدیر و تشکر می‌شود.

  • 11:34
  • 1399/03/30
  • 19153