زمان انتخابات کمیسیون‌های فدراسیون دوچرخه سواری اعلام شد

زمان برگزاری انتخابات کمیسیون های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون دوچرخه سواری مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، براساس اعلام حمید عطااللهی سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری انتخابات کمیسیون های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون دوچرخه سواری به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. باتوجه به تأیید نهایی اسامی داوطلبین انتخابات کمیسیون‌های ورزشکاران، داوران، مربیان و براساس برنامه، این انتخابات روز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 از ساعت 8 تا ساعت 16 به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برگزار خواهد شد. 

  • 15:04
  • 1401/06/30
  • 12482