آغاز رقابت نمایندگان ایران در قهرمانی آسیا کوهستان

فردا چهارشنبه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا کوهستان به میزبانی کره جنوبی آغاز خواهد شد

به گزارش روابط عمومی فدر اسیون دوچرخه سواری، مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا از فردا چهارشنبه به میزبانی کره جنوبی و با رقابت نمایندگان کشورمان در ماده تیم ریلی آغاز خواهد شد. فراز شکری، فرانک پرتوآذر، فاطمه عباسی و محمدرضا عراقی نمایندگان کشورمان در این ماده هستند. همچنین فردا حسین زنجانیان در ماده دانهیل مصاف رقبای قدرتمند خود خواهد رفت. در این دوره از مسابقات 17 تیم در دو بخش کراس کانتری و دانهیل آقایان و بانوان حضور پیدا کرده اند.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا کوهستان از فردا چهارشنبه آغاز و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. 

  • 13:10
  • 1401/07/26
  • 22964