اطلاعیه مهم انتخاباتی

باشگاه دوچرخه سواری جهت ارسال کمیسیون ماده پنج اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، طبق اعلام حمید عطااللهی دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری، باتوجه به مکاتبات صورت گرفته قبلی با باشگاه های ورزشی، به اطلاع می رساند تمامی باشگاه های دارای مجوز کمیسیون ماده پنج جهت سال مدارک خود تنها تا پایان وقت اداری شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ مهلت دارند.لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ از طریق اتوماسیون اداری به فدراسیون دوچرخه سواری، عواقب بر عهده مدیران باشگاه ها می باشد.

  • 13:31
  • 1401/11/05
  • 32636