بازرس فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد

با حکم سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای محمد کاظمی بازرس فدراسیون دوچرخه سواری شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز باحضور دکتر رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان حکم محمد کاظمی بازرس فدراسیون دوچرخه سواری که از سوی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای صادر شده است تقدیم وی شد.

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای محمد کاظمی

با استعانت از خداوند متعال و به استناد ماده (۳۱) اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و تایید مجمع عمومی فدراسیون دوچرخه سواری در تاریخ 1401/11/3 به موجب این ابلاغ به عنوان بازرس فدراسیون دوچرخه سواری منصوب می شوید تا در چهارچوب مفاد اساسنامه مزبور ضمن تعامل مطلوب با مسئولان فدراسیون و اعضای مجمع نسبت به انجام وظایف محوله اقدام و گزارش های خود را به رئیس و اعضای مجمع ارائه نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

سید محمد پولادگر

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

  • 12:06
  • 1402/04/10
  • 7274