برنامه مسابقات دوچرخه سواری در مهرماه اعلام شد

برنامه زمانی مسابقات دوچرخه سواری در مهرماه به تصویب شورای رویداد فدراسیون رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، شورای رویدادهای فدراسیون دوچرخه سواری روزگذشته با تعیین زمان و مکان رویدادهای پیش رو فدراسیون دوچرخه سواری با حضور رییس فدراسیون دوچرخه سواری و روسای کمیته برگزار شد.

 

مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:

  • 12:50
  • 1402/06/21
  • 3949