''آماده سازی مسیر دانهیل بهرام آباد معروف به وحشیه''

به همت تعدادی از دانهیل سواران استان قزوین ،  روز گذشته آماده سازی مسیر دانهیل بهرام آباد معروف به وحشیه انجام شد .

به گزازش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، به همت تعدادی از دانهیل سواران استان قزوین و به سرپرستی اکبر میجوجی از قهرمانان ادوار گذشته دانهیل کشور روز گذشته جمعه سوم مرداد ، آماده سازی مسیر دانهیل بهرام آباد معروف به وحشیه انجام شد .
برای آماده سازی این مسیر تعداد هفت نفر از دانهیل کاران استان با همت و تلاش از ساعت 7 صبح آغاز و تا ساعت 19 عصر مشغول بکار بودند .

  • 11:31
  • 1399/05/04
  • 27595