رئيس هيات دوچرخه سواري فارس خبر داد:

هيات دوچرخه سواري در بسيج فارس راه‌اندازی می‌شود

رئيس هيات دوچرخه سواري فارس از راه‌اندازی هيات دوچرخه سواري در بسيج و سپاه فجر استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، محمدجواد كشاورز در ديدار با مسئول تربيت بدني بسيج و سپاه فجر فارس با اشاره به ايجاد وقفه كوتاه در تمرينات اين رشته ورزشي در دوران شبوع كرونا در فارس، خاطرنشان كرد: خوشبختانه به دليل انفرادي بودن تمرينات دوچرخه سواري، اين رشته ورزشي در شمار رشته هاي اندكي قرار گرفت كه مجاز به فعاليت مجدد هستند.

او با بيان اينكه بيشترين مطالبات هيئت دوچرخه سواري فارس از نهادها و مجموعه هايي مانند شهرداري است، عنوان كرد: با توسعه زيرساخت هايي از جمله احداث مسير دوچرخه سواري به طول ٢٧ كيلومتر در شيراز، شاهد بهبود وضعيت اين رشته ورزشي در اين كلانشهر هستيم.

رئيس هيات دوچرخه سواري فارس، يكي از مؤلفه هاي مورد ارزيابي شهرداران مناطق را توسعه مسير دوچرخه سواري در مناطق يازدهگانه شيراز ذكر و خاطرنشان كرد: 
اگرچه گام هاي مطلوبي براي توسعه و فرهنگسازي بيشتر اين رشته ورزشي در شيراز و برخي نقاط فارس برداشته شده اما نيازمند حمايت بيشتر براي توسعه پايدار و افزايش زيرساخت ها هستيم.

كشاورز همچنين با اشاره به تمايل خانواده ها براي ورود فرزندان خود به اين رشته، گفت: با برنامه ريزي براي حضور ورزشي خانواده ها در مناسبت هاي ملي مذهبي، تلاش كرده ايم، به بخشي از تقاضاي خانواده ها پاسخ مثبت بدهيم.

او در بخش ديگري از سخنان خود خواستار راه اندازي آكادمي دوچرخه سواري در كنار ساير آكادمي هاي ورزشي توسط مجموعه تربيت بدني سپاه فجر استان شد.

کشاورز همچنین با بيان اينكه شاهد اتفاقات مطلوب ورزشي در بسيج و سپاه هستيم، افزود: به رغم تلاش هاي خوب انجام شده در حوزه دوچرخه سواري اما شاهد معضل جنسيتي هم هستيم كه براي ساماندهي اين موضوع مقرر شد گروههاي دوچرخه سواري به زير مجموعه اين هيئت در استان بپيوندند.

رئيس هيات دوچرخه سواري فارس كه معتقد است محدوديت ها موجب گرايش بيشتر زنان به اين رشته ورزشي شده است، خواستار ساماندهي اين مهم شد و گفت: تنها مدال آور بازي هاي آسيايي دوچرخه سواري، خانم فرانك پرتو آذر از فارس است.

كشاورز از آمادگي اين هيئت براي در اختيار قرار دادن مربي جهت آموزش كاركنان به ويژه زنان شاغل در اين نهاد خبر داد و در اين خصوص بيان كرد: دوچرخه سواران نياز به آگاهي هاي بيشتري در خصوص كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي دارند و معتقدم بايد دوچرخه سواري در مسيري قرار گيرد كه آن را رشد دهيم.

برگزاري همايش دوچرخه سواري مشترك بين سپاه فجر فارس و هيئت دوچرخه سواري استان از ديگر محورهاي اين نشست بود كه رئيس هيئت دوچرخه سواري فارس به آن اشاره كرد.

سرهنگ پاسدار محمدحسين مفتاحي، مسئول تربيت بدني سپاه فجر فارس نيز در ديدار ضمن اعلام آمادگي همكاري با هيئت دوچرخه سواري استان، بيان كرد: اتفافات خوبي در حوزه ورزش بسيج و سپاه استان ايجاد شده كه افزايش سرانه توپي فارس در سال گذشته گوياي اين مدعاست.

او راه اندازي سوله هاي صالحين و ٩ دي در بسياري از مناطق فارس را از ديگر اقدامات شاخص سپاه فجر در زمينه توسعه ورزش فردي و همگاني برشمرد و افزود: اكنون در ١٣ شهر استان آكادمي هنرهاي رزمي راه اندازي شده كه دو مورد آن در شيراز ايجاد شده است.

مسئول تربيت بدني سپاه فجر فارس همچنين راه اندازي پايگاههاي استعداديابي در شهرها را از ديگر فعاليت هاي شاخص ورزشي اين مجموعه عنوان كرد و افزود: تا پايان امسال٥ پايگاه ديگر به مجموع پايگاههاي استعداديابي بسيج و سپاه فجر فارس اضافه خواهد شد.

مفتاحي از توجه مقدماتي تربيت بدني سپاه فجر به ورزش دوچرخه سواري با خريد ٢٠ دستگاه دوچرخه ويژه كاركنان خبر داد و اعلام آمادگي كرد كه با ورود مجموعه سپاه به اين رشته ورزشي، شاهد افزايش به سرانه ورزشي دوچرخه سواري در استان باشيم.

بنابراين گزارش، پايان اين نشست با بازديد از سالن هاي جودو و ديگر رشته هاي رزمي سپاه فجر فارس همراه بود.

  • 19:23
  • 1399/05/06
  • 21934