انتشار کتاب «علم دوچرخه سواری» برای جامعه دوچرخه سوار

کتاب «علم دوچرخه سواری» دکتر استیون چونگ و دکتر مایکل زابالا با ترجمۀ میلاد پیراللهی مجموعۀ منحصر به فردی از مسائل مختلف در زمینه های فیزیولوژی دوچرخه سواری و ژنتیک، فناوری و تکنیک رکاب زدن، طراحی برنامه های تمرینی، تمرین در ارتفاع، استفاده از توان سنج، تغذیه و ... را بیان می کند که با توجه به نیاز رشته دوچرخه سواری به علم روز، می تواند کمکی به جامعۀ دوچرخه سواری کشورمان کند.

  • 13:30
  • 1399/06/02
  • 68492