کیارش نادری قهرمان تایم تریل جوانان شد

کیارش نادری با زمان 14/46/473 توانست بر سکوی قهرمانی تایم تریل جوانان بایستد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، آیدین بامراد با زمان 14/46/820بر سکوی دوم ایستاد و علی لبیب با زمان 14/58/893 سوم شد. مرحله اول لیگ پیست و جاده جوانان به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.

  • 19:38
  • 1399/08/12
  • 12501