گرفتن کرسی دوچرخه سواری آسیا در سایه انتخابات داخلی

رییس فدراسیون دوچرخه سواری ارسال اسامی کاندیداها برای انتخابات کنفدراسیون آسیا را برعهده سرپرست گذاشت.

 

انتخابات کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا قرار است اوایل فروردین ۱۴۰۰ به میزبانی دبی برگزار شود که کنفدراسیون آسیا با ارسال نامه ای از کشور ها خواسته تا کاندیداهای خود را برای پست های مختلف معرفی کنند.
 خسرو قمری رییس فدراسیون در این مورد که اسامی چه افرادی و برای کدام پست ها ارسال خواهد شد به ایسنا گفت: ما دو هفته برای ارسال اسامی فرصت داریم و با توجه به اینکه دوره ریاست من هم  رو به اتمام است، گفتیم صبر کنیم  سرپرست فدراسیون منصوب  شود و سپس خود او اسامی را ارسال کند.
قمری در پاسخ به پرسش ایسنا که چرا خودش اسامی را نمی فرستد، گفت: جایگاهی که در کنفدراسیون گرفته می شود، به اسم است و اینکه من بخواهم اسم خودم را بدهم و بعد ممکن است نخواهم در دوچرخه سواری ایران باشم برای ایران خوب نیست و این مسئله ای است که به نظرم خود آدم باید رعایت کند. به هر حال زمان داریم و باید صبر کنیم ببینیم شرایط فدراسیون به چه شکل می شود.

  • 11:19
  • 1399/10/06
  • 5588