سلگی در سمت دبیری فدراسیون دوچرخه سواری ابقا شد

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی سرپرست دبیری و دبیر مجمع  فدراسیون را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، افشین داوری طی حکمی  محسن سلگی را به سمت سرپرست دبیری فدراسیون منصوب کرد.
در این حکم آمده؛
نظر به تعهد،تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم از تاریخ ۹۹/۱۰/۲۹ به عنوان "سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری"منصوب می شوید تا در چارچوب مفاد اساسنامه مزبور با برنامه ریزی و هماهنگی مقتضی در جهت حسن اجرای سیاست های فدراسیون و بکارگیری تجارب و ظرفیت های کارشناسی در جهت ارتقاء و تعالی رشته دوچرخه سواری موفق وموید باشید.

  • 10:48
  • 1399/10/30
  • 4312