وزارت ورزش و جوانان

اطلاعیه ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون دوچرخه سواری

فدراسیون دوچرخه سواری از افراد واجد شرایط خواست برای دریافت فرم شرکت در انتخابات ریاست این فدراسیون اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، نظر به اینکه مجمع عمومی فدراسیون دوچرخه سواری  به منظور انتخاب رییس فدراسیون برگزارخواهد شد، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط علاقمند به احراز پست ریاست فدراسیون دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ  1399/11/25 لغایت 1399/12/06 به مدت 10 روز کاری از ساعت 9 الی 15 به دبیرخانه مجمع واقع در تهران ، مجموعه ورزشی آزادی ، پیست دوچرخه سواری مراجعه نمایند.


شرایط و مدارک مورد نیاز: 
1.    تصویر پشت و روی کارت ملی
2.    تصویر از تمام صفحات شناسنامه 
3.    تصویر از تمام صفحات گذرنامه معتبر
4.    تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت یا معافیت و یا مدارک قانونی جایگزین برای آقایان
5.    سه قطعه عکس 6×4 جدید
6.    دارا بودن حداقل 30 سال و حداکثر 70 سال 
7.     ارائه  تصویر حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا همطراز مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و یا وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی
8.    ارائه آخرین حکم کارگزینی در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمانها و ارگان های دولتی و یا غیردولتی
9.    ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر تا یک هفته پس از آخرین روز ثبت نام)
10.    ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ( حداکثر تا یک هفته پس از آخرین روز ثبت نام)
11.    دارا بودن سابقه قابل قبول مدیریت بر اساس تبصره 2 ذیل ماده 6 آیین نامه انتخابات فدراسیون های ورزشی
12.    ثبت نام از افراد دوشغله، بازنشسته و بازخرید شده منوط به ارائه مجوز و مستندات قانونی مورد نیاز می باشد. 

ارائه اصل مدارک به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

  • 12:23
  • 1399/11/20
  • 25957