جلسه کمیته فنی فدراسیون دوچرخه‌سواری برگزار شد

جلسه کمیته فنی فدراسیون دوچرخه‌سواری با حضور سرپرست فدراسیون و تمامی اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛ جلسه کمیته فنی فدراسیون امروز با حضور سرپرست فدراسیون افشین داروی ، خانم ساکی و آقایان اصغر خالقی ، منوچهر روشن پور، علی زنگی آبادی، محسن سلگی، علیرضا احمدی،سید جواد موسوی ، مجید ناصری ، رسول هاشم کندی ، مهدی روزبهان ، محمود وفایی و ایمان دلیل حیرتی  در خصوص آشنایی بیشتر و ارائه نقطه نظرات اعضا جهت برنامه ریزی بهتر آینده دوچرخه سواری برگزار شد.

  • 16:28
  • 1399/12/03
  • 17526