اولین مرحله لیگ برتر پیست جام رمضان برگزار می شود

اولین مرحله لیگ برتر پیست جام رمضان بزرگسالان و جوانان آقایان برگزار می شود.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، سازمان لیگ فدراسیون در نظر دارد طبق تقویم مسابقات را در موعد مقرر برگزار نماید .لذا کلیه باشگاه ها موظف به اعلام آمادگی ، ثبت قراداد و معرفی نماینده باشگاه به سازمان لیگ میباشند .
در ضمن کلیه فرایند ثبت باشگاه و ورزشکار از طریق سامانه ملی دوچرخه سواری انجام خواهد گرفت . بدیهی است در صورت عدم ثبت نام و اعلام آمادگی در موعد مقرر امکان حضور در مسابقات وجود ندارد.

  • 16:01
  • 1400/01/15
  • 15590