لغو مسابقات جایزه بزرگ قم و تهران به خاطر کرونا

احتراما با توجه تشدید ویروس کرونا تمامی مسابقات جایزه بزرگ کوهستان قم و تهران لغو و به زمان دیگری موکول شد. متعاقبا در این باره و زمان بندی آن اطلاع رسانی خواهد شد.

  • 11:00
  • 1400/01/20
  • 24582