بازدید سرپرست فدراسیون از پیست در حال احداث زنجان

حضور جناب آقای داوری سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری از پیست دوچرخه سواری سر پوشیده در حال ساخت زنجان - شنبه 4 اردیبهشت ماه

  • 09:49
  • 1400/02/05
  • 16958