داوری مشاور عالی رییس فدراسیون دوچرخه سواری شد

با حکم رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری افشین داوری به عنوان مشاورعالی این فدراسیون منصوب شد.

امروز یکشنبه محمود رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری، افشین داوری را به عنوان مشاورعالی این فدراسیون منصوب کرد. در حکم ایشان آمده است: با عنایت به تعهد و تخصص جنابعالی ، بموجب این ابلاغ  به عنوان  «مشاورعالی رئیس فدراسیون» منصوب می شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال ، هماهنگی کامل با اینجانب و بهره گیری از تجربیات خویش، در راستای سیاست ‌ها و تحقق اهداف عالیه این فدراسیون گام برداشته  و با بکارگیری توانمندی های موجود در انجام وظایف محوله کما فی السابق موفق و منصور باشید.

و من ا... التوفیق

  • 12:08
  • 1400/03/30
  • 13804