سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون منصوب شد

با حکم رییس فدراسیون دوچرخه سواری سرپرست کمیته روابط بین الملل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز و با حکم محمود رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری، علی عبدل زاده به عنوان سرپرست کمیته امور بین الملل فدراسیون منصوب شد. در حکم صادره آمده است: با عنایت به تعهد و تخصص جنابعالی ، بموجب این ابلاغ  به عنوان سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال ، هماهنگی کامل با ارکان و کمیته های فدراسیون ، در راستای سیاست ‌ها و تحقق اهداف عالیه این فدراسیون گام برداشته  و با بکارگیری توانمندی های موجود در انجام وظایف محوله موفق و منصور باشید.

و من ا... التوفیق

  • 11:35
  • 1400/03/31
  • 14524