اولین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان ( کراس کانتری ، دانهیل و تیم رلی ) در بخش آقایان

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه مسابقات لیگ کوهستان را صادر کرد.

مقرر است اولین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان ( کراس کانتری ، دانهیل و تیم رلی ) در بخش آقایان از تاریخ 1400/04/23لغایت 1400/04/26در تهران  برگزار شود. با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت موجود کشور  ،نحوه حضور ورزشکاران در این دوره از مسابقات بشرح ذیل می باشد، لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه حداکثر تا تاریخ 1400/04/16اعلام آمادگی استان مربوطه را پس از ثبت در سامانه ملی دوچرخه سواری به شماره فکس فدراسیون 44727698  ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت نام در سامانه ملی دوچرخه سواری در تاریخ مقرر و عدم ارسال اعلام آمادگی، استان مربوطه از لیست مسابقات حذف خواهد شد.

شرایط شرکت کنندگان :

1.همراه داشتن جواب منفی تست PCR

2.همراه داشتن اصل معرفی نامه از اداره کل ورزش و جوانان یا هیات استان مربوطه الزامی است .

3.همراه داشتن اصل کارت بیمه ورزشی معتبر الزامی است در صورت ارائه ندادن از پذیرش ورزشکار معذوریم.

4.همراه داشتن اصل تعهدنامه محضری والدین در رده های سنی جوانان جهت پذیرش الزامی است .

5.رده سنی جوانان شامل متولدین 1382/10/11 لغایت  1384/10/10می باشند .

6.ورزشکاران تیم ها موظف به ملبس بودن لباس متحدالشکل تیمی می باشند .

7.تعداد شرکت کنندگان : کراس کانتری (4 نفر بزرگسال و 2 نفر امید (زیر23 سال) 3 نفرجوانان) دانهیل (3 نفر بزرگسال)  تیم رلی 3 نفر( 1 نفر بزرگسال، 1 نفر امید و 1 نفر جوانان ) و یک نفر سرپرست یا مربی الزامی می باشد.

8.هزینه اسکان ، تغذیه ، ایاب و ذهاب به عهده تیم ها می باشد.

9.پذیرش و حضور ورزشکاران منوط به ثبت نام در بخش مسابقات کوهستان سامانه ملی دوچرخه سواری  می باشد.

10.لوازم ایمنی مورد نیاز هر رشته (کلاه فک دار ، شولدر و ...) الزامی می باشد.

شرایط و برنامه های اجرایی مسابقات :

ورود تیم ها : ساعت : 14 روز چهارشنبه  مورخ 1400/04/23 جلسه فنی: ساعت 21 چهارشنبه  مورخ 1400/04/23

مسابقات کراس کانتری بزرگسالان و امید : ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/04/24

مسابقه کراس کانتری  جوانان : ساعت10 صبح روز پنجشبنه مورخ 1400/04/24

مسابقه تیم رلی : ساعت  8 صبح روز جمعه  مورخ 1400/04/25

مسابقه دانهیل جوانان  و بزرگسالان : ساعت 8 صبح  روز شنبه مورخ  1400/04/26

خروج تیم ها :  روز شنبه مورخ 1400/04/26

زمان مجاز جهت تمرین در پیست کراس کانتری: از ساعت 16 الی 19 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23

زمان مجاز جهت تمرین در پیست دانهیل: از ساعت 8 الی 12 روز پنجشنبه مورخ 1400/04/24 و روز جمعه مورخ 1400/04/25

آدرس محل اسکان : مجموعه ورزشی آزادی -کمپ تیم های ملی

پیست کراس کانتری: پارک جنگلی چیتگر

پیست دانهیل: پیست دارآباد

  • 16:46
  • 1400/04/09
  • 14593