اطلاعیه دریافت کارت های عضویت

فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد کلیه کارت های عضویت سامانه ملی دوچرخه سواری را صادر نماید

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، تمامی متقاضیانی که طی یک سال گذشته در سامانه فدراسیون دوچرخه سواری ثبت نام نموده اند و موفق به دریافت کارت های عضویت، مربیگری، داوری و سایکل توریست خود نشده اند در خواست خود را به همراه اطلاعات شخصی در قالب یک نامه به ایمیل فدراسیون دوچرخه سواری ارسال نمایند.

ایمیل فدراسیون دوچرخه سواری به آدرس ذیل می باشد:

Dbr.cfi@yahoo.com

  • 11:08
  • 1400/04/26
  • 56574