سرپرست هیات دوچرخه سواری استان مازندران انتخاب شد

با حکم رییس فدراسیون دوچرخه سواری سرپرست هیات دوچرخه سواری مازندران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز چهارشنبه و با حکم محمود رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری، صابر اکبرزاده سرپرست هیات دوچرخه سواری مازندران شد.

در حکم وی آمده است: بنا به پیشنهاد مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان مازندران و به استناد نامه شماره 10732/1/232 مورخ 19/05/1400 صابر اکبرزاده به عنوان سرپرست جدید هیات دوچرخه سواری استان مازندران منصوب می شوید. شایسته است حداکثر ظرف مدت 3ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رییس هیات استان، اقدامات لازم معمول گردد.

  • 18:42
  • 1400/05/20
  • 32057