بخشنامه اولین مرحله لیگ برتر جاده آقایان

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه اولین مرحله لیگ برتر جاده آقایان را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، بخشنامه مسابقات اولین مرحله لیگ برتر جاده آقایان را می توانید در فایل زیر مشاهده نمایید.

 

  • 11:22
  • 1400/07/03
  • 20189