تمکین صفرزاده به رای فدراسیون دوچرخه سواری

امروز سه شنبه سعید صفرزاده ملی پوش جاده کشورمان دوچرخه فدراسیون دوچرخه سواری را تحویل داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، پس از جلسات و توافقاتی که میان فدراسیون دوچرخه سواری و اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی صورت گرفت سعید صفرزاده دوچرخه خود را امروز تحویل اداره ورزش و جوانان استان خود داد. برهمین اساس هفته آینده طی نشستی با حضور سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، نماینده اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی و علیرضا خسروی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

  • 16:15
  • 1400/07/06
  • 14736