احکام جدید سرپرست کمیته روابط عمومی و داوران فدراسیون دوچرخه سواری صادر شد

از سوی دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری احکام دو کمیته روابط عمومی و داوران فدراسیون دوچرخه سواری صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، طی احکامی جداگانه از سوی دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، آقایان حامد قاسمی عارف و حمید عطاالهی به عنوان مسوول کمیته روابط عمومی و داوران فدراسیون دوچرخه سواری در سمت خود ابقا شدند. همچنین ادگار شمعونیان طی حکمی به عنوان مشاور رییس فدراسیون در امور کمیته آموزش فدراسیون منصوب شد.

 

  • 15:11
  • 1400/07/10
  • 13640