آيين نامه انتخاب تيم هاي ملي بر اساس رنكينگ ملي و نتايج مركز سنجش

فدراسیون دوچرخه سواری نحوه امتیازدهی رنکینگ ورزشکاران را اعلام کرد.

با توجه به تدوين آيين نامه انتخاب تيم هاي ملي بر اساس رنكينگ ملي و نتايج مركز سنجش فدراسيون اعلام می شود طبق جدول ارائه شده امتیازات درنظر گرفته می شود.

  • 12:45
  • 1400/08/03
  • 13988