تسلیت به جناب آقای مهرداد صفرزاده

متاسفانه باخبر شدیم دوست و همکار عزیزمان جناب آقای مهرداد صفرزاده در غم از دست دادن پدر خود سوگوار شده است.

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت  اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته ، سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی و خانواده محترم از پروردگار متعال خواهانیم.

 

روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری

  • 18:19
  • 1400/08/15
  • 18270