دیدار مسوولان فدراسیون دوچرخه سوار با مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان

دکتر هاشم کندی باحضور در وزارت ورزش و جوانان با مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری به همراه فرهنگ شادنیا دبیر، محمود وفایی رییس سازمان لیگ و فرشید خلوتی مسوول کمیته همگانی فدراسیون دوچرخه سواری با "مجید شهیدی" مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان دیدار و گفتگو  داشتند. در این دیدار آقا براری حراست فدراسیون دوچرخه سواری نیز حضور داشت.