تیم ملی دوچرخه سواری بانوان راهی تاجیکستان شد

آخرین گروه دوچرخه سواران کشورمان صبح امروز راهی دوشنبه شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، صبح امروز دوچرخه سواران تیم ملی بانوان کشورمان و نماینده پاراسایکلینگ دوچرخه سواری تهران را به مقصد دوشنبه جهت حضور در رقابت های قهرمانی آسیا جاده ۲۰۲۲ ترک کردند.

پیش از این نیز صبح دیروز تیم ملی آقایان کشورمان که جهت حضور در رقابت های بین المللی در ترکیه حضور داشتند، مستقیم از کشور ترکیه راهی دوشنبه شدند.