صفرزاده رییس سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری

طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، رییس سازمان لیگ منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز و طی حکمی از سوی دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، مهرداد صفرزاده به عنوان رییس جدید سازمان لیگ فدراسیون منصوب شد. صفرزاده که سابقه دبیری فدراسیون دوچرخه سواری را نیز در کارنامه خود دارد رسما امروز به عنوان رییس سازمان لیگ فدراسیون معرفی شد.