احیای دوچرخه سواری پس از سال ها ناکامی

صعود 33 پله ای دوچرخه سواری ایران در رنکینگ جهانی

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری آخرین رنیکنگ تیم های ملی و باشگاهی خود را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، تیم ملی ایران با تغییر در رویه های مدیریتی و علمی  توانست دوباره به مدال های مختلفی در قهرمانی آسیا دست پیدا کند. در ادامه مطابق آمارها ، تغییرات عمده در نیمه دوم سال 1400 را بررسی می کنیم.