حکم سرپرستی هاشم کندی تمدید شد

از سوی وزیر ورزش و جوانان، حکم هاشم کندی در سمت سرپرستی فدراسیون دوچرخه سواری تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز سه شنبه مورخ 1401/01/23 با حکم دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، دکتر رسول هاشم کندی تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی رییس فدراسیون دوچرخه سواری در سمت خود ابقا شد. 
متن حکم صادره به شرح زیر می باشد.