اولین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه سواری پیست و جاده در بخش بانوان

بخشنامه اولین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه سواری پیست و جاده در بخش بانوان (رده های سنی بزرگسالان و جوانان) صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، مقرر است اولین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه سواری پیست و جاده در بخش بانوان (رده های سنی بزرگسالان و جوانان) با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی از مورخ 14/02/1401  لغایت 18/02/1401 در تهران برگزار گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه ، اعلام آمادگی تیم آن هیات/ باشگاه همراه با ذکر اسامی ورزشکاران و مربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه های دوچرخه سواری را حداکثر تا تاریخ 10/02/1401 به شماره نمابر این فدراسیون 44727698 ارسال نمایند. بدیهی است عدم اعلام آمادگی تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از شرکت در مسابقات می باشد .

 

شرایط شرکت کنندگان :

1.همراه داشتن جواب منفی تست PCR  و کارت واکسیناسیون (حداقل 2 دوز) برای کلیه افراد الزامی می باشد .

2.با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقات از ماسک استفاده نمایند.

3.همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار ، کارت ملی  الزامی می باشد.

4.         همراه داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر و اصل رضایت نامه ولی جهت رده سنی جوانان الزامی و شرط لازم پذیرش ورزشکار می باشد.

5.همراه داشتن معرفی نامه از هیات/ باشگاه مربوطه با ذکر اسامی ورزشکاران ،مربی و سرپرست الزامی می باشد.

6.متولدین 11/10/1382 لغایت 10/10/1386 مجاز به شرکت در مسابقات رده سنی جوانان می باشند .

7.قرارداد کلیه ورزشکاران و کادر فنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگام پذیرش الزامی می باشد. ( نمونه قرارداد سال 1400 در سایت فدراسیون موجود باشد.)

 

 

 

8.ثبت نام کلیه شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ 10/02/1401 از طریق لینک موجود در سایت فدراسیون دوچرخه سواری ساماه ملی دوچرخه سواری انجام پذیرد.( https://portal.cfi.ir/Matches)

9.تعداد نفرات شرکت کننده: 5 نفر بزرگسالان ، 4 نفر جوانان ، 1 نفر مربی یا سرپرست خانم ، جمعاً 10 نفر می باشند.

10.داشتن لباس متحدالشکل تیمی الزامی می باشد.

11.هزینه اسکان،تغذیه ،ایاب و ذهاب به عهده هیات/ باشگاه مربوطه می باشد.

12.همراه داشتن کارت (UCI) برای تمامی شرکت کنندگان و کادر فنی تیم ها الزامی می باشد.

 

زمان پذیرش تیم ها : ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ 14/02/1401

 جلسه فنی :  ساعت 16 روز چهارشنبه  مورخ 14/02/1401 

خروج تیم ها : روز یکشنبه  مورخ  18/02/1401 پس از اتمام مسابقات .