در راستای اهداف آموزشی و پیشگیری،

دوره آموزشی ویژه ورزشکاران دوچرخه سواری برگزار شد

به گزارش ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، ورزشکاران حاضر در رقابتهای انتخابی تیم ملی با آخرین تغییرات و اطلاعات مبارزه با دوپینگ آشنا شدند.

در این دوره دانش افزایی که  در فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد، لیست مواد و روش های ممنوعه، موارد مرتبط با قوانین و استانداردهای بین المللی، آشنایی با روند نمونه گیری، آشنایی با وب سایت ایران نادو، باید و نباید های تست کنترل دوپینگ، معافیت درمان TUEو تعریف تخلفات مبارزه با دوپینگ و روند پیگیری آنها، نحوه جستجوی دارویی در وب سایت رفرنس آنلاین دارویی و الزامات ثبت آدرس برای ورزشکاران حاضر در لیست RTP، از مباحثی بود که توسط دکتر فرزاد شارکی قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به ورزشکاران ارایه شد.