تغییر میزبان رقابتهای قهرمانی کشور جاده آقایان و بانوان

میزبانی مسابقات قهرمانی کشور جاده به تهران منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، باتوجه به مشکلات فنی مسیر مسابقه  و عدم امکان برگزاری رقابتهای قهرمانی کشور در استان اردبیل، میزبانی این رقابت ها به تهران منتقل شد. لازم به ذکر است زمان برگزاری مسابقات بانوان به 12تیرماه و پس از پایان برگزاری مسابقات آقایان موکول شد.

 

رقابت های آقایان : روز 10 تیرماه ورود تیم ها- روزهای 11استقامت جاده و 12 تیرماه تایم تریل انفرادی (استادیوم آزادی)

رقابت های بانوان: روز 12 تیرماه ورود تیم ها - روزهای 13استقامت جاده و 14 تیرماه تایم تریل انفرادی (استادیوم آزادی)