سمیه یزدانی نفر نخست استقامت جاده کشور شد

ملی پوش دوچرخه سواری کشورمان صاحب عنوان نخست مسابقات قهرمانی کشور استقامت جاده شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز دوشنبه مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی کشور در بخش استقامت جاده بانوان برگزار شد و 28 رکابزن از 14 استان مسیر 80 کیلومتری را رکاب زدند. این مسابقات به میزبانی استان تهران و بوستان چیتگر برگزار شد که در پایان سمیه یزدانی ملی پوش باسابقه کشورمان از استان تهران توانست زودتر از سایرین به خط پایان برسد.

ماندانا دهقان از استان البرز دوم شد و پرستو باستی از استان تهران در رتبه سوم قرار گرفت.