حضور هشت دوچرخه سوار ایران در مسابقات کشورهای اسلامی

نمایندگان دوچرخه سواری کشورمان در رقابت های کشورهای اسلامی ترکیه مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، هشت نماینده دوچرخه سواری کشورمان در رقابتهای کشورهای اسلامی در دو بخش آقایان و بانوان حضور خواهند داشت.

اسلامی دوچرخه سواران کشورمان به شرح ذیل می باشد.

بانوان:

۱.ماندانا دهقان

۲.سمیه یزدانی

۳.فروزان عبدالهی عرب

آقایان:

۱.محمد گنج خانلو

۲.امیرحسین جمشیدیان

۳.بهنام آرین

۴.علی اصغر موسی زاده

۵.آیدین علیاری