پيام تبريك سرپرست فدراسيون دوچرخه‌سواری به رئيس كميته ملي المپيك

دکتر رسول هاشم‌کندی اسدی سرپرست فدراسيون دوچرخه‌سواری در پي انتخاب محمود خسروي وفا به سمت رياست كميته ملي المپيك پيام تبريكي را براي ايشان ارسال داشتند. متن پيام به اين شرح است.

جناب آقاي محمود خسروي وفا 
رياست محترم كميته ملي المپيك 
با سلام و عرض ارادت باستحضار مي رساند راي امروز اعضاي مجمع به جنابعالي، نشاندهنده مقبوليت و صلاحيت شما براي رياست بر يكي از مهمترين و حساس ترين مراكز تصميم گير و تصميم ساز ورزش كشور، مهر تائيدي بود بر آنچه كه شما بعنوان يادگاري ارزشمند از خود در كميته ملي پارالمپيك بر جاي گذاشته ايد.
اين موفقيت بزرگ را به جنابعالي تبريك گفته، برايتان در راه خدمت خالصانه به ورزش كشور بهترين ها را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.