دوچرخه سواری کوهستان الیمینیتور قهرمانی جهان

پرتوآذر در اسپانیا هجدهم شد

رکابزن ایران در دوچرخه سواری کوهستان الیمینیتور قهرمانی جهان اسپانیا هجدهم شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، پرتوآذر در رقابتهای دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی جهان حضور یافت. فرانک پرتوآذر تنها نماینده قاره آسیا در دوچرخه سواری کوهستان الیمینیتور قهرمانی جهان اسپانیا در بین ۲۱ رکابزن حاضر جایگاه ۱۸ را کسب کرد. نماینده ایتالیا و 2 نماینده فرانسه به ترتیب اول تا سوم شدند.

۲۱ ورزشکار از ۹ کشور در بخش بانوان این رقابت ها حضور داشتند.