دولت آبادی سرپرست کمیته ایندورسایکلینگ فدراسیون دوچرخه سواری شد

طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، سوزان دولت آبادی به عنوان سرپرست کمیته ایندورسایکلینگ(دوچرخه سالنی) فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با اضافه شدن رشته ایندورسایکلینگ به 8رشته اصلی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری، سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان نیز سرپرست این کمیته نوپا را انتخاب کرد. امروز شنبه و با حکم دکتر هاشم کندی اسدی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، خانم سوزان دولت آبادی به عنوان سرپرست کمیته ایندورسایکلینگ (دوچرخه سالنی) این فدراسیون منصوب شد. در حکم ایشان آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست کمیته ایندورسایکلینگ( دوچرخه سواری سالنی) منصوب می شوید.