سرپرست هیات دوچرخه سواری استان تهران معرفی شد

سرپرست جدید هیات دوچرخه سواری استان تهران امروز حکم خود را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز یکشنبه به پیشنهاد مدیرکل  ورزش و جوانان استان تهران و با حکم رسول هاشم کندیسرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، جعفر حسین زاده گیوی به عنوان سرپرست جدید هیات دوچرخه سواری استان تهران منصوب شد. در حکم ایشان آمده است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رییس هیات اقدامات لازم معمول گردد.