هاشم کندی: باوجود مشکلات اقتصادی عملکرد وزارت ورزش قابل قبول بوده است

پس از دوران رکودی که دوچرخه‌سواری طی سال های گذشته داشت، این رشته در طی یک سال اخیر نزدیک به 23 مدال کسب کرده که این موفقیت بزرگ، نتیجه اعتماد و تصمیمات درست سجادی پیرامون این رشته المپیکی است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، رسول هاشم کندی اسدی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگویی عملکرد وزارت ورزش را در مورد تمجید قرار داد و گفت : حمید سجادی تنها وزیری در وزارت ورزش بوده که از بدنه ورزش کشور انتخاب شد و همچنین یک چهره دانشگاهی و علمی محسوب می‌شود.  همانطور که می‌دانید، ورزش رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی در جوامع دارد. با وجود انکه رشد اقتصادی در کشور خیلی زیاد نبوده، اما ورزش کشور توانسته به مسیر رو به رشد خود ادامه بدهد و چرخ آن در حال چرخیدن است. بدون شک این موضوع با واسطه حضور سجادی در رای وزارت ورزش و جوانان و فراهم شدن فرصت از جانب او به افراد متخصص علمی و ورزشی و حضورشان بر سر کارهای تخصصی است. 

پس از دوران رکودی که دوچرخه‌سواری طی سال های گذشته داشت، این رشته در طی یک سال اخیر نزدیک به 23 مدال کسب کرده که این موفقیت بزرگ، نتیجه اعتماد و تصمیمات درست سجادی پیرامون این رشته المپیکی است. 

شاید یک سال قبل شرایط خوبی در ورزش حاکم نبود، اما مدیریت صحیح سجادی و همکارانش باعث شد تا اتفاقات خوبی رخ بدهد و همه ما امیدوارم ورزش کشور در ماه‌های منتهی به 1401 و همچنین رویدادهای بزرگ در سال 1402 بتواند عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد و مدال‌های خوش رنگی بدست بیاورد.

 

  •