اسدی هم به جمع نامزهای احراز پست ریاست فدراسیون دوچرخه سواری تایید شد

مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها از تایید صلاحیت رسول اسدی برای احزار پست ریاست فدراسیون دوچرخه سواری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، آرش فرهادیان مدیر کل امور مشترک فدراسیونها در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: یک نامزد دیگر به جمع نامزدهای احراز پست ریاست فدراسیون دوچرخه سواری اضافه شد. وی افزود: رسول اسدی به عنوان نامزد احراز پست ریاست فدراسیون دوچرخه سواری معرفی شد.

محمد بابایی، حمیدرضا پارسی‌منش، محمود ترابی گودرزی، محمد میرابوطالبی، افشین داوری لطف‌آبادی، محمد صانعی و رسول اسدی شش نامزد حضور در انتخابات فدراسیون دوچرخه‌سواری هستند.

فرهادیان تصریح کرد: یکشنبه 30 بهمن ماه مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون دوچرخه سواری برگزار می شود.