کمیته ملی المپیک انتخابات دوچرخه‌سواری را تایید کرد

دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: انتخابات فدراسیون دوچرخه‌سواری مورد تایید کمیته ملی المپیک است.‌

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، مناف هاشمی در مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه‌سواری بیان کرد: انتخابات با صحت و سلامت و در چارچوب اساسنامه برگزار شد. ما از حضور دبیرکل آسیا و اعضای مجمع تشکر می‌کنیم. این انتخابات پیچیدگی های خودش را داشت. 

او ادامه  داد: ما بازی های آسیایی هانگژو را در پیش داریم و  دوچرخه‌سواری در دوره قبل مدالی نداشت. آقای هاشم کندی اسدی در جلسات بازی های آسیایی قول داد چهار تا پنج مدال کسب کنند که کار سختی است. امیدوارم در بازی های آسیایی و المپیک با حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت وزش بهترین نتیجه را بگیرید. در پایان نیز می‌گویم که این انتخابات مورد تایید کمیته ملی المپیک است.