مسابقات انتخابی تیم ملی پیست آقایان و بانوان

بخشنامه مسابقات انتخابی تیم ملی در رشته های اومنیوم و کایرین آقایان و بانوان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، کمیته تیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه مسابقات انتخابی تیم های ملی سرعت در دو رشته اومنیوم و کایرین را صادر کرد. مشروح بخشنامه در فایل زیر قابل مشاهده می باشد.