مسوول امور اداری و استانهای فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد

با حکم رییس فدراسیون دوچرخه سواری، محجوبه اردکانی به عنوان مسوول امور اداری و سرپرست کمیته امور استان های فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، طی حکمی از سوی دکتر رسول اسدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری محجوبه اردکانی به عنوان مسوول امور اداری و سرپرست کمیته امور استان های فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.  خانم اردکانی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی( راهبردی) و سابقه 14 سال فعال در فدراسیون های ورزشی را دارا می باشد.

در حکم ایشان آمده است:

 "باتوجه به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند سرکارعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان « مسوول امور اداری و سرپرست کمیته امور استان های فدراسیون» فدراسیون دوچرخه سواری منصوب می‌شوید.