اولین جلسه شورای هماهنگی رویدادهای فدراسیون دوچرخه سواری

روزگذشته و پس از معرفی مسوولان کمیته های فدراسیون دوچرخه سواری، اولین جلسه شورای هماهنگی رویدادهای فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، روز گذشته اولین جلسه شورای هماهنگی رویدادهای فدراسیون دوچرخه سواری با حضور رییس، دبیر، مدیر تیم های ملی و روسای کمیته های فدراسیون باهدف برنامه ریزی رویدادهای اردیبهشت ماه تشکیل شد. در این نشست که قرار بر این شد در هفته پایانی هر ماه برگزار شود روسای کمیته های فدراسیون دوچرخه سواری ضمن ارائه گزارش عملکرد ماهانه، برنامه های راهبردی ماه بعد را جهت تصویب به این شورا ارائه نمایند. در پایان این نشست برنامه های عملیاتی اردیبهشت فدراسیون دوچرخه سواری تصویب شد.

 1- مقرر شد مسابقه جایزه بزرگ پیست در مورخ 12/02/1402 در تهران برگزار شود. 

 2-  مقرر شد اولین مرحله لیگ برتر کوهستان باشگاه های کشور در دو بخش آقایان و بانوان (بزرگسالان و جوانان) از تاریخ 16/02/1402 لغایت 20/02/1402 در تهران برگزار شود.

3- مقرر شد اولین مرحله لیگ جوانان جاده از 21/02/1402 لغایت 22/02/1402 در استان لرستان شهرستان ازنا برگزار شود.

 4- مقرر شد در صورت عدم اعزام تیم ملی بانوان به مسابقات تور ازبکستان، لیگ پیست بانوان در مورخ 22/02/1402 لغایت 23/02/1402  در تهران برگزار شود.