قدردانی دوچرخه سواران از کادر بهداشت ودرمان جوانرود کرمانشاه

دوچرخه سواران کرمانشاهی از کادر بهداشت ودرمان جوانرود بخاطر تلاش های شبانه روزی کادردرمانی این شهرستان قدردانی کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، جمعی از ورزشکاران دو چرخه سوار  روانسری با رکاب زدن مسیر روانسر به جوانرود دراستان کرمانشاه و در یک اقدام نمادین ضمن به تصویر کشیدن اثرات دوچرخه سواری در فاصله گذاری اجتماعی، با حضور دربیمارستان حضرت رسول (ص)  شهرستان جوانرود از تلاش های شبانه روزی کادردرمانی این شهرستان قدردانی کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان جوانرود درحاشیه این مراسم با تقدیر از اقدام  ارزشمند  هیات دو چرخه سواری روانسر گفت : قدر شناسی مردم انگیزه خدمتی کادر درمانی را دو چندان می کند.
دکتر مولود حسینی افزود: مردم اورامانات مردمی فهیم و قدر شناس هستند و ما این قدر شناسی را در عرصه های مختلف شاهد بوده و هستیم . از مردم شریف و قدر شناس جوانرود انتظارداریم برای مقابله با ویروس کرونا  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی کادردرمانی را یاری نمایند.